12/2 Årsmöte

Dags för årsmöte enligt gängse rutiner

Kl 19 den 12/2 i Ullergården

Motioner kan lämnas till styrelsen.

Förslag på personer för valbara poster kan lämnas till valberedningen Bo Dahlström eller Anna Heeger