13/2 Årsmöte

Ett år har förflutit och ett nytt ska påbörjas. Då är det dags för årsmöte.

Styrelsen kallar till Årsmöte den 13/2 kl 19.00

Sedvanliga förhandlingar. Eventuella frågor eller motioner ska lämnas in i god tid till styrelsen.

Efter årsmötet kommer Björn Palmkvist att berätta historier och minnen från sitt yrkesliv som polis i Örebro län.

Förslag och nomineringar till styrelseposter m.fl. kan framföras till valberedningen Bo Dahlström och Anna Heeger.