18/5 Dialog — Hållbar utveckling

Dialog

Kommunen bjuder in till en digital dialog om hållbar utveckling. Dialogen genomförs med kommunens fyra servicepunkter. Nu har turen kommit till Ullersäter.

Ta chansen att göra din röst hörd för politiker och tjänstemän.

TID Den 18 maj klockan 17:00—18:00
PLATS Teams –länk skickas vid anmälan
ANMÄLAN Skicka ett mail till martina.bjorck@lindesberg.se

Lindesbergs kommun vill vara en haållbar kommun som är attraktiv för invånarna oavsett var man valt att bo. Det fantastiska med just Lindesbergs kommun är ju bland annat att vi har sa många olika miljöer och platser att erbjuda. Hur kan vi bli bättre? Hur kan vi ta till vara på det unika, fantastiska, vackra, intressanta som finns?
Vi vill gärna höra vad du tycker sa att vi tillsammans kan skapa hållbara platser och miljöer i hela kommunen.

Frågor att fundera på till mötet:
• Vad i Ullersäter med omnejd är du mest stolt över?
-Det vi är mest stolta över är ofta värt att bygga vidare pa
• Vilka är dom viktigaste utvecklingsmöjligheterna?
Korta som långsiktiga?
• Vad kan vi tillsammans göra för att nå positiv, hållbar utveckling?

DIALOGDELTAGARE
Bengt Storbacka, Kommunstyrelsens ordförande
Wilhelm Magnusson, Näringslivschef
Martina Björck, Näringslivsutvecklare