2/7 UllerMuller 2022

Nu är det klart att UllerMuller återkommer efter 2 års ofrivilligt uppehåll.
Det blir traktorträff och marknad på vanligt vis. Lördagen efter midsommarhelgen den 2 Juli

För att fira att vi äntligen är tillbaka har vi utökat marknaden med fler lokala handlare.
Helikopterflygningen återkommer också.

Besökare som kommer med veteranfordon får VIP-parkering

Vi öppnar upp klockan 10

Välkomna