29/6 UllerMuller 2024

Som vanligt är det Lördagen efter midsommarhelgen som i år infaller den 29 Juni

Besökare som kommer med veteranfordon får VIP-parkering
Vi jobbar på att Volvo PV-klubben kommer att förlägga ett stopp på sitt familjerally vid UllerMuller.
Marknadsområdet har gjorts lite större.

Vi öppnar upp klockan 10
Fri parkering för alla

Välkomna

Har du frågor kontakta Christofer 0705-35 22 38 eller ullergarden_webbmaster@telia.com

Info till handlare:
Marknadsplats 4×4 m
Anländ kl 8.30-9.00 för att duka upp marknadsplatsen innan besökare kommer.
Inga bilar på marknadsområdet under marknaden. Parkering på besöksparkeringen.
Behov av el ska meddelas i förväg. Begränsad tillgänglighet till el.
Vi tar ingen marknadshyra men ett frivilligt bidrag uppskattas.
Eget tält får användas, storlek max 4×4 m om inget annat överenskommits.
Marknadsplats meddelas på plats vid ankomst.