Enkät om bygdekontor

Coompanion genomför på uppdrag av Lindesbergs kommun en undersökning av vilka förutsättningar som finns för s.k. bygdekontor på fem orter i Lindesbergs kommun (Ullersäter är en av dem). För att fånga upp vilket intresse och behov som finns kring ett eventuellt bygdekontor så önskar Coompanion att de som bor i Ullersäter med omnejd fyller i denna enkät (tar 3-5 min att besvara)

Länk till enkäten https://forms.gle/DMsLpX7pj3kukaTy5

Ett bygdekontor är kortfattat en lokal som finns nära där man bor och som iordningställts med arbetsplatser för kontorsarbete, så att personer som bor på orten kan sitta där och arbeta istället för att t.ex. behöva åka långt till ordinarie kontor, eller som egenföretagare behöva hyra en egen lokal.

Sista dag att svara på enkäten är den 1 april.

Mer information om Coompanion i enkäten.