UllerMuller 2022

Nu är det klart att UllerMuller återkommer efter 2 års ofrivilligt uppehåll.
Det blir traktorträff och marknad på vanligt vis.

Som vanligt är det Lördagen efter midsommarhelgen som i år infaller den 2 Juli

För att fira att vi äntligen är tillbaka har vi utökat marknaden med fler lokala handlare.
Helikopterflygningen återkommer också.

Besökare som kommer med veteranfordon får VIP-parkering

Vi öppnar upp klockan 10

Fri parkering för alla

Välkomna

Har du frågor kontakta Christofer 0705-35 22 38 eller ullergarden_webbmaster@telia.com