Förslagslåda för lokal utveckling

Har du en idé som skulle bidra till ett mer levande samhälle? Ett nytt sätt att se på en utmaning eller möjlighet? Vill du göra en insats för att förbättra Ullersätersbygden?

Fyll i förslagsmallen så funderar vi vidare på om idén kan tas tillvara på eller ger tips på hur du kan ta den vidare.

Tips att tänka på!

Att påverka stora samhällsförändringar kan vara svårt för ett lokalsamhälle. Via utvecklingspunkterna (Ullergården är en av dom) finns möjlighet att hitta bredare engagemang för idéer som kan drivas av lokalsamhället. Utvecklingspunkterna har också nära kontakt med Lindesbergs kommun och andra stödjande organisationer.

Gäller idén något som du anser borde drivas av Lindesbergs kommun har du möjlighet att lämna medborgarförslag, som du kan läsa mer om på www.lindesberg.se Gäller frågan trasig belysning, hål i gatan, klotter och nedskräpning m.m. kan du använda appen Samhällsbyggnad Bergslagen eller via kommunens e-tjänster på Lindesbergs kommuns webbplats.

Ta chansen och påverka vår hembygd genom att använda formuläret nedan.

Förslagslåda
Skicka