LEADER-projekt 2014

2014-11-06

[URIS id=477]

Vi har fått pengar från LEADER Västra Mälardalen för utveckling i Ullergården och i samhället.

Vi ska bygga gångbroar över dikena vid Ullergården så det blir lättare att röra sig runt den när vi har arrangemang.

Några ”snickare” samlades hos Kjell-Åke Wijk för att bygga broarna. De passade på att stå i garagevärmen och skruva ihop dom. Nu ligger de på plats. Några sista justeringar återstår bara.

En gångväg är nu anlagd mellan järnvägsövergången och Ullergården. På den kan man säkert promenera utan att riskera att bli påkörd. Den kommer också att ingå i en av våra uppmärkta motionsslingor runt samhället.

Vi tackar Anders Algotsson som har upplåtit lite av sin mark så vi kunde anlägga gångvägen.

Snart kommer motionsslingor att vara uppmärkta och iordningställda. Rastplatsen är nu på god väg att vara klar. Invigningsfika har det redan varit.

Nu har vi kommit igång med att måla inne i Ullergården.