UllerMuller 2020

Foto Wilhelm Lindroth

Vi hoppas att läget har förbättrats till det är dags att genomföra UllerMuller.
I så fall blir det UllerMuller den 27/6

Vi startar kl 10 och håller på en bit in på eftermiddagen så länge som vi har besökare.

Det blir traktorutställning, rundtur i kortege och marknad

Mer info kommer senare

Har du frågor kontakta Christofer 0705-35 22 38 eller ullergarden_webbmaster@telia.com