UllerMuller 2020 ställer om

Foto Wilhelm Lindroth

Vi ställer inte in, vi ställer om

Vi kommer inte att genomföra UllerMuller som vi brukar. Det blir ingen marknad, försäljning av fika med mera. Vi kommer inte att samla traktorer för uppställning.

Vi ställer om för de som ändå vill ta tillfället att ta en tur med sin traktor planerar vi att tar vi en gemensam utflykt kl 10 med egna traktorer. Vi tänker leta upp en passande slinga att köra och göra ett par stopp på vägen. Detta gäller under förutsättning att vi får genomföra det på detta sätt.

Mer info kommer senare

Har du frågor kontakta Christofer 0705-35 22 38 eller ullergarden_webbmaster@telia.com