Bli medlem

 Vill du bli medlem?
100 kronor per person och 200 kronor per familj. Betalas in på bankgiro: 856-9907. Ange namn och adress.
Vill du få mail med aktuella uppdateringar? Kontakta Christofer på vannerslund@telia.com

Vi finns även på Facebook, gruppen Ullersäters bygdegårdsförening.

ullerseterJVS1913_750  ullersater_vy_1910_750