Bli medlem

 Vill du bli medlem?
100 kronor per person och 200 kronor per familj. Betalas in på bankgiro: 856-9907. Ange namn och adress.
Vill du få mail med aktuella uppdateringar? Kontakta Christofer på vannerslund@telia.com

Vi finns även på Facebook, gruppen Ullersäters bygdegårdsförening.

I och med att man blir medlem medger man sitt samtycke att föreningen hanterar personuppgifter som är nödvändiga för att föra ett medlemsregister samt att informera och bjuda in medlemmar om aktuella föreningsaktiviteter. Vi säljer eller vidareförmedlar inte uppgifterna till andra aktörer. Inaktuella uppgifter gallras enligt föreningens rutiner.

ullerseterJVS1913_750  ullersater_vy_1910_750