Fiberutbyggnad

2015-11-12

ÄNTLIGEN!!!

Projektet är avslutat och kommunen bjuder på tårtkalas i Ullergården för att fira att fiberutbyggnaden i Ullergårdens regi är klar.

Läs artikeln i NA. Ullersäter firade sin fiber med tårta

 

2015-10-15

Äntligen!!!

Driftsättningen är klar. Det återstår bara en liten justering i en fastighet så är det klart.

Detta ska vi fira på något sätt. 

2015-10-01

Glädjande nyheter!Om alla stjärnor står rätt kommer Eltel att påbörja driftsättningen av fiber torsdag 8/10.

Om de får tillträde och kommer in till alla kunder ska de vara klara senast 2015-10-15.

Eltel kommer att ringa och boka upp med tider med fastighetsägarna under vecka 41.

2015-08-25

Nu har det äntligen kommit besked från Eltel.Fiberblåsning börjar senare denna vecka. Man kommer att börja med att blåsa i fiber ut till varje fastighet. Det kan de göra utan att kontakta fastighetsägaren. Man lämnar bara en liten bit fiber som sticker upp ur slangen vid husknuten.

Lite senare kommer de att kontakta varje fastighetsägare för att boka tid för att dra in och montera fiberanslutningen inne i huset.Med anledning av den försenade inkopplingen har vi förlängt tiden för inbetalning av de resterande 7500 kr till senast 15-10-01.

Glöm inte att vara noga med ange inbetalare och gärna också fastighetsbeteckning så blir det lättare för Anette Wijk att hålla koll på räkenskaperna. 

2015-05-13

Eltel har börjat förbereda blåsning av fiber. Det betyder att de inom kort sätter igång med att få ut fiber till alla som ska anslutas. Först blåser de i matarfiber och sedan till varje hushåll. De kommer att ta kontakt med samtliga för att bestämma tid för inkoppling när de behöver komma in i huset. Tänk på att det ska finnas plats på insidan för montering av anslutningsdosan. Detta betyder också att det snart blir dags att betala de sista 7500 kr som anslutningen kostar.Det ska betalas till Ullersäters Bygdegårdsförenings bankgiro 856-9907 senast 15-08-01. Ni får gärna betala tidigare också. Glöm inte att vara noga med ange inbetalare och gärna också fastighetsbeteckning så blir det lättare för Anette Wijk att hålla koll på räkenskaperna.

När allt är inkopplat och klart har Anders Widegren (IT-chef på kommunen) lovat att komma och bjuda på tårta. Det blir något att fira eller hur? 

2015-04-17

SVT körde ett reportage om den långsamma utbyggnaden av fiber i Sverige. Tvärsnytt gjorde ett reportage om utbyggnaden i Lindesbergs kommun och hade vårt projekt som exempel.Du kan läsa om det och se reportaget via denna länk. http://www.svt.se/nyheter/regionalt/orebro/har-ar-bredbandet-samst-i-lanet

2015-04-10

Grävningsarbetet för kanalisationen (slangar för fiber) är nu avslutat.

Nästa steg är att starta fiberblåsning. Det bör komma igång inom kort eftersom vi har skrivit på avtalet med Telia.

Ni kan redan nu vara förberedda på att faktura på de resterande 7500 kr för fiberanslutningen kommer när fiberanslutningen påbörjas.

 

2015-03-19

Nu har vi skrivit på avtal om fiberanslutning. Det betyder att Skanova kan påbörja fiberblåsningen så fort kanalisationsarbetet är klart.

 2015-02-18

Arbete i Hosta avslutas snart. Därefter ska grävningarna mot Katrineberg och Oskarsvik påbörjas. Ett rör ska tryckas under järnvägen vid Fridhem och Lv249.Arbetet ska vara avslutat i April. Sedan ska fiberblåsning ske. 2015-01-16

Jag kollade med Eltel idag. Positiva besked. De kommer att återuppta arbetet på måndag 19/1. Att det är tjäle i marken är inget hinder utan snarare en fördel enligt grävaren. 2014-12-16

Arbetet är stoppat eftersom Skanova har hävdat att kostnaderna överstiger det som ligger i beställningen. Kommunen anser att avtalet gäller och ska fullföljas.Diskussioner pågår mellan parterna. Just nu får vi avvakta hur dialogen fortlöper. 2014-11-26

Grävningsarbetet flyttar tillfälligt från Hosta-Vrälinge in till samhället. Skanova vill färdigställa grävningen i samhället i första hand. Grävningsarbetet har fått förlängt genomförande. Absolut senaste tid för redovisning av grävningsarbetet är 2015-04-30 men troligast är att det kan avslutas före det. Det beror mycket på hur vintern blir.

 

2014-11-03

Fiberutbyggnaden fortsätter.

Vi har just fått två nya fastigheter som vill ansluta sig. Av de som byggs ut med kanalisationsstöd är vi nu uppe i 28 av 40 fastigheter (70%) som ska ansluta sig. om det är någon ytterligare som ångrar sig är loppet inte kört ännu. Det går fortfarande att anmäla sigoch få det lägre priset än om man efteransluter sig senare.Längs Hosta-Vrälingevägen har man nu börjat grävningen för kanalisationen.Så snart kanalisationen är klar längs en sträcka kommer man att börja blåsa i fiber.

2014-10-06

Fiberutbyggnaden pågår för fullt. Grävning för kanalisation pågår.Längs Hosta-Vrälingevägen håller man på och stakar ut var kanalisationen ska läggas.Idag har man börjat med att trycka ledningarna under bäcken vid Skinnartorpsvägen.

Vi har skrivit avtal med Telia om leverans av fibertjänster. Det innebär att de kan starta sin planering för att blåsa in fiber så snart kanalisationen är färdig.

2014-05-15

Nu har jag fått in 25 avtal om anslutning till fiberutbyggnad. Jag saknar definitivt besked från 2 fastighetsägare.Det betyder att jag har tagit kontakt för att skriva avtal om fiberutbyggnad för oss som bor i utkanten av Ullersäter.De som har skrivit avtal men ännu inte betalat den första delbetalningen kan sätta in 7500 kr på föreningens bankgiro 856-9907. Glöm inte att ange tydligt vem som betalar.Mer information kommer lite senare. Här nedanför kan du se en översiktskarta för utbyggnaden.Det kommer att komma mer detaljerade kartor under fliken Kartor.