Ringabyvägen

2014-10-06

Martin Wijkström som bor i Gåsta har tröttnat på alla hål och brister på Ringabyvägen. Han har därför
kontaktat Trafikverket för att få till en förbättring. För att få bättre genomslag för behovet av upprustning
behöver han ha stöd från flera.

Alla som vill ha en förbättring av vägen som går från Ullersäter till Käglan via Ringaby uppmanas att skriva på ett upprop. Man behöver inte vara boende längs vägen för att skrva på. Alla som vill se en upprustning av Ringabyvägen uppmanas att skriva på.

Ni kan skicka ert namn och telefonnummer till Martin på martin.wijkstrom76@gmail.com

Martin kommer eventuellt även att dyka upp med namninsamlingslista på något av våra arrangemang.