Om Ullergården

Ullergården var tidigare ett kapell som hette Betania. Under 2012 fick vi som bildat Ullersäters bygdegårdsförening möjlighet att köpa byggnaden av Frövi missionsförsamling. Tanken är att föreningen ska erbjuda aktiviteter samt att lokalen ska gå att hyras av privatpersoner eller föreningar.

Redan 2012 hade medlemsantalet passerat 200 medlemmar och många av dessa skänkte pengar för att vi skulle kunna köpa byggnaden. Våra aktiviteter har varit välbesökta med tanke på att det i Ullersäter bor ungefär 100 personer. Den allra första aktiviteten var återupplivandet av Ullersäters Valborgsmässofirande. Då kom det 110 besökare och föreningen hade funnits i två veckor.

Vi hoppas att det ska sjuda av engagemang i byn och att Ullergården ska vara en levande lokal där många medlemmar kommer att passera på olika aktiviteter.

Ullergården från söder