Ullersätersvisan

Text Sven-Olof Svensson , Melodi Barndomsvisan

Här på gränsen mellan Fellingsbro och Frövi
ligger byn som vi i hjärtat alltid bär.
I en bygd som ständigt lever i förvandling,
men som alla vi som bor här håller kär.

Vi kan påminnas om när tågen kunde stanna
och affärerna i byn ännu fanns kvar,
och i skolan som vi lärde våra grunder
nu är minnen från en tid som en gång var.

Här fanns arbete för många i vår närhet,
här fanns jordbruk, hantverk liksom industri.
Nu får många resa bort till sitt arbete,
här är mest en plats att bo och leva i.

Men det mesta finns ju ändå ganska nära,
om man valt att här i byn få sätta bo.
Till en tätort är det bara till att välja,
Nora, Linde, Arboga och Örebro.

Ullersäter, det är vår plats på jorden,
och förblir där till vår tid har runnit ut,
men i byn som vi har tagit till vårt hjärta,
där går livet ändå på liksom förut.

Se uruppförandet på vår Facebooksida