UllerMuller 2020 ställer om

Foto Wilhelm Lindroth

Vi ställer inte in, vi ställer om

Vi kommer inte att genomföra UllerMuller som vi brukar. Det blir ingen marknad, försäljning av fika med mera. Vi kommer inte att samla traktorer för uppställning.

Vi ställer om för de som ändå vill ta tillfället att ta en tur med sin traktor planerar vi att tar vi en gemensam utflykt kl 10 med egna traktorer. Vi har hittat en passande slinga att köra. Vi gör ett stopp på vägen för fika. Medtag egen matsäck.
Vi tror att det kan ta 3-4 timmar inklusive stopp för fika.

Har du frågor kontakta Christofer 0705-35 22 38 eller ullergarden_webbmaster@telia.com