Ullergården är en kommunal utvecklingspunkt

Utvecklingspunkterna är ett steg i en mer närvarande kommun för människorna på landsbygden. Det är utvecklingspunkterna som är platserna dit innovation, goda idéer och utvecklingstankar samlas. Det är här orten, medborgarna och dess definierade målgrupp samlas för att tillsammans hitta en framtidsvision och utvecklingsriktning för området, exempelvis genom att tillsammans titta på olika projektmedel som finns att söka. De är således ett verktyg för samlad kommunikation till, såväl som från, kommunen. Att vara utvecklingspunkt innebär att föreningen får ersättning för vissa tjänster genomförda av servicepunkten.

För detta har vi åtagit oss att:

  • Tydligt kommunicera servicepunktens funktion och öppettider till orten med omnejd.
  • Delta i ett informationstillfälle som Näringslivsenheten ordnar för att bistå besökare med kommun och turistinformation.
  • Tillhandahålla yta där kommun, turist, förenings-och företagsinformation kan finnas tillgänglig.
  • Ge besökare möjlighet att nyttja internet via Wifi gratis
  • Att i lokalen erbjuda möjlighet till fika/kaffeservering
  • Ordna minst 2 möten per år med lokalt förankrade och aktuella service och utvecklingsfrågor tillsammans med Näringslivsenheten.
  • 2 gånger per år boka möte med kommunens näringslivsutvecklare för planerings- och uppdateringsmöte.
  • Årligen presentera en plan för vad servicepunkten ska arbeta med samt vilken målgrupp/närområde den ska verka för.
  • Vara en god ambassadör för och bärare av platsvarumärket Lindesberg –Bergslagens själ