Styrelsen

Styrelsen består av :
Kjell-Åke Wijk, ordförande    styrelse_0
Christofer Kärrdahl, sekreterare
Fredrik Hellberg, kassör
Per Karlsson, ledamot
Jonna Skyttestrand, ledamot
Margita Schwartz, ledamot
Sven Persson, suppleant

Vi sammanträder varje eller varannan månad.

Vid frågor eller förslag får man gärna kontakta någon av oss.