Styrelsen

Styrelsen består av :
Kjell-Åke Wijk, ordförande    styrelse_0
Christofer Kärrdahl, sekreterare
Ingegerd Gustafsson, ledamot
Per Karlsson, ledamot
Jonna Skyttestrand, ledamot
Mathias Fredén, suppleant
Sven Persson, suppleant

Vi sammanträder varje eller varannan månad.

Vid frågor eller förslag får man gärna kontakta någon av oss.