Medlemsavgift 2024

Nytt år och nya spännande evenemang i Ullergården.

Också dags att betala medlemsavgiften som är viktig för att vi ska kunna fortsätta vår verksamhet för dig och bygden.

Avgift 100 kr/person eller 200 kr/familj
Betala gärna med Swish till 123 680 52 20
alternativt till Bg 856-9907 (glöm inte att ange namn på inbetalare)